Contact
Algemeen: infoATshantykoordokkum.nl
PR en boekingen: prATshantykoordokkum.nl
PR telefoon: 06 5151 4105 of 0519 29 3520
Ons volgende optreden, klik op de agenda
(vervang in het mailadres AT door het @)
Bestuur
Wanneer je te maken hebt met een grote vereniging heb je een aantal mensen nodig die de dagelijkse leiding op zich nemen. Bij Shantykoor "de Admiraliteitssjongers" is dat allemaal goed geregeld in het huishoudelijk reglement. In het dagelijk bestuur hebben de voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester zitting. Best een verantwoordelijke taak binnen de vereniging, zorgen dat het repetitiegebouw wordt gereserveerd, zorgen voor nieuwe optredens, zorgen dat er tijdig nieuwe nummers op de plank liggen, zorgen dat de leden netjes in de kleding zitten bij een optreden, zorgen dat er aandacht wordt besteed aan de zieken, informeren van de leden wat er speelt en wanneer, etc. etc. Heel veel werk en regelmatig vergaderen, soms veel vergaderen.
Hieronder kunt u zien wie van de leden er in het dagelijks bestuur zitting hebben:
Voorzitter
vacant
Secretaris
Pieter Zuidema
Wettermûne 5, 9102 EA Dokkum, tel.nr. 0519 29 2333
secretarisATshantykoordokkum.nl
Penningmeester
Gert Wijmans
S.E. Wendelaar Bongastraat 6, 9103 PP Dokkum, tel.nr. 0519 29 4663
penningmeesterATshantykoordokkum.nl

bankrekeningnummer NL52 INGB 0664407471  ING Bank Dokkum
ten name van Shantykoor de Admiraliteitssjongers Dokkum
algemeen correspondentie-adres: Wettermûne 5, 9102 EA Dokkum
Vice Voorzitter en Publieke Relaties
Minze van den Akker
Woudweg 78, 9101 VN Dokkum, tel.nr. 06 5151 4105 of 0519 29 3520
prATshantykoordokkum.nl
Algemene zaken
Martin van Kammen
Zwaluwstraat 38, 9101 HG Dokkum tel.nr. 06 5183 9045
infoATshantykoordokkum.nl

(vervang in het mailadres AT door het @)